Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Годишни доклади на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2021 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2020 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2019 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2018 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2017 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2016 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. от междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет
Доклад на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към министерския съвет за изпълнението на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2014 г.
Доклад за дейността на съвета през 2013 година
Доклад за дейността на съвета през 2012 година

 

Годишни доклади на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната за изпълнението на Закона за ескпортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба

 

 


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan