Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Функции в областта на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в интерес на отбраната и сигурността:


  • приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката, енергетиката и туризма предложения за международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната промишленост и координира дейността на министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област;

  • координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция по отбрана и НАТО;

  • анализира чрез постояннодействащата контактна експертна група опита и работата на международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер, обменя опит със сходни чуждестранни и международни организации.


Военна академия "Георги С. Раковски"

Национален военен университет "Васил Левски" гр. Велико Търново

Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра "Национална и регионална сигурност"

Институт по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски” с център по хидроаеродинамика


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan