Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

31 Октомври 2022 - ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2021 Г.

Решение 849 от 28 Октомври 2022 година. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗД...[повече]

27 Октомври 2022 - Одобрен е доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия

Правителството одобри доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на про...[повече]

28 Април 2021 - ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2020 Г.

Решение 396 от 28 април 2021 година. На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технол...[повече]

17 Септември 2020 - ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА ПРЕЗ 2019 Г.

Решение 651 от 17 септември 2020 година На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и те...[повече]

04.09.2019 - Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за изпълнение на Закона за експортния контрол на пр...[повече]

01 Август 2018 - Правителството одобри годишния доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2017 г. През миналата година Съветът е провел 7 ...[повече]

21 Декември 2017 - С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ СЕ НАМАЛЯВА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия, и технологии с двойна у...[повече]

12 Януари 2017 - РЕШЕНИЕ № 795 от 21 септември 2016 година За одобряване на доклад за дейността на междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за 2015 г.

На основание чл. 4, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 8, ал. 2 и чл. 2, ал. 3 от Постановление № 120 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Междуведомствен...[повече]

11 Януари 2017 - Решение № 711 от 26 август 2016 година за одобряване на доклад за изпълнението на закона за експортния контрол на Продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2015 г. От междуведомствения съвет по отбранителна Индустрия

На основание чл. 70, ал. 1 и 2 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВ...[повече]

24 Август 2016 - ОДОБРЕН Е ДОКЛАДЪТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Документът е в изпълнение на Закона за експортния ...[повече]

16 Юни 2016 - ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СПИСЪЦИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС

Правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Всяк...[повече]

16 Март 2016 - ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ СЕ ВКЛЮЧВАТ В СПИСЪКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ

Правителството одобри промени в ПМС 181/2009, с което е приет списък на стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. Това са админис...[повече]

16 Септември 2015 - ПРЕЗ МИНАЛАТА ГОДИНА СА ИЗДАДЕНИ 167 ДОКУМЕНТА ПО ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2014 г. на Закона за ек...[повече]

21 Декември 2015 - Правителството прие Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Министерският съвет прие Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната и Концепция за технологични области, подобласти и технологии за нейното...[повече]

08 Април 2015 - Забранява се вносът и транспортирането на боеприпаси с цел утилизация и унищожаване на територията на България

Правителството прие решение за забрана за транспортиране с цел внос на всички видове боеприпаси за огнестрелни оръжия, както и транспортиране на боеприпаси за о...[повече]

25 Юли 2014 - МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ Е РАЗГЛЕДАЛ 115 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ, ТРАНСФЕР И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ ПРЕЗ 2013 Г.

Министерският съвет одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2013 г. на Закон...[повече]

06 Ноември 2013 - МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ Е РАЗГЛЕДАЛ 96 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ, ТРАНСФЕР И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ ПРЕЗ 2012 Г.

Министерският съвет одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2012 г. на отмен...[повече]

03 Октомври 2012 - ОДОБРЕН Е ДОКЛАДЪТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВПК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯТА И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

  Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната за изпъл...[повече]

29 Август 2012 - В МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕКСПОРТЕН КОНТРОЛ И НЕРАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОРЪЖИЯТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ ЩЕ ИМА И ПРЕДСТАВИТЕЛ НА МВР

<p> Правителството прие промени в Правилника за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба. Те са резу...[повече]

23 Август 2012 - БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОЕПРИПАСИ”

  Правителството одобри присъединяването на България от началото на следващата година към инициативата „Партньорство за боеприпаси” на Аген...[повече]

14 Август 2012 - Правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

  Със свое Постановление № 158 от 24.07.2012 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 3.08.2012 г.) правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната и Спи...[повече]

27 Юни 2012 - Правителството одобри нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната

Правителството прие нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двой...[повече]

20 Юни 2012 - Създаден е Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството прие днес и постановление за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Той ще замени досегашния Меж...[повече]

30 Май 2012 - Приета е стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Правителството прие Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база. Стратегията е нов документ, който определя целите, функци...[повече]


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan