A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Приета е стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Правителството прие Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Стратегията е нов документ, който определя целите, функциите, задачите на държавата за създаване на подходящи условия за изграждане на силна българска отбранително-технологична индустриална база (БОТИБ), включваща не само предприятията от военната промишленост, но също така и специализираните висши училища, научноизследователските и развойни институти, които подготвят специалисти и разработват технологии и продукти за нуждите на отбраната и сигурността.

Основната цел на стратегията е създаване на условия за развитие на високотехнологична и конкурентоспособна отбранителна индустрия, която успешно да се интегрира в европейската отбранителна технологично-индустриална база. По този начин ще се постигне разширяване на технологичния потенциал на БОТИБ, от която се очаква в по-висока степен да удовлетворява отбранителните потребности на българските въоръжени сили. 

Предпоставка за развитието на БОТИБ са инвестициите в изследванията и технологии за нуждите на отбраната и сигурността, които да бъдат ориентирани съобразно ключовите технологични области от национално значение, необходими за осигуряването на способностите за националната отбрана и сигурност в дългосрочен план. В този контекст стратегията определя модела на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката и образованието. Моделът дефинира функциите на всички ангажирани участници в дългосрочното развитие на националния отбранителен индустриален потенциал и открива нови възможности за повишаване участието на българската индустрия и наука в програми, проекти и инициативи – национални, двустранни, както и многостранни в рамките на НАТО и Европейския съюз.

 


[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan