A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОЕПРИПАСИ”

 

Правителството одобри присъединяването на България от началото на следващата година към инициативата „Партньорство за боеприпаси” на Агенцията на НАТО за поддръжка. В инициативата, към която страната ни в момента е със статут на наблюдател, членуват 23 държави от Алианса и две страни партньорки. Членството ще позволи на България да участва във вземането на решения относно дейността на „Партньорство за боеприпаси”.
 
Дейността по инициативата е свързана с доставка на боеприпаси, взаимно подпомагане в кризисни ситуации, демилитаризация, осигуряване на техническа помощ и на транспортни услуги. Тя позволява консолидиране на националните потребности и осъществяване на доставки от конкурентоспособни източници на възможно най-ниски цени, справедливо разпределение на икономическите ползи и възвращаемост за индустрията, модернизация на боеприпасите, насърчаване на сътрудничеството в областта на стандартизацията и др.
 
Българската индустрия е доказала, че има потенциал да участва успешно в бизнеса с Агенцията на НАТО за поддръжка, а наши дружества са допускани до участие в тръжни процедури и като единствен производител на някои номенклатури. Членството на страната ни в инициативата ще създаде допълнителни възможности пред българския бизнес и условия за повишаване на експорта. Сътрудничеството с партньори от евроатлантическата зона ще спомогне за технологичното обновление на отбранителния сектор, развитието на нови способности и повишаване на конкурентоспособността на българската отбранителна индустрия.
 
Въпросът за членство на страната ни в инициативата „Партньорство за боеприпаси” бе разгледан на заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната на заседание, проведено на 18.10.2011 г., т. 33.
 

[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan