A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

ОДОБРЕН Е ДОКЛАДЪТ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВПК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ОРЪЖИЯТА И ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

 

Правителството одобри доклада на Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната за изпълнението през 2011 г. на вече отменения Закон за експортния контрол на оръжията и изделия и технологии с двойна употреба и възложи на министрите на икономиката, енергетиката и туризма и на отбраната да го представят пред Народното събрание.
 
През 2011 г. са издадени 25 пълни едногодишни, 44 пълни тригодишни и три ограничени тригодишни лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия; един едногодишен и един тригодишен лиценз за транспортиране на оръжия между две трети страни; 25 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с оръжия между две трети страни; шест изменения поради промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензи и/или удостоверения. На една фирма е отказано издаване на пълен тригодишен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия и на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с оръжия между две трети страни, а на друга е отнет пълният тригодишен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия и е заличена регистрацията. Прието е и решение за обезсилване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с оръжия между две трети страни.
 
В създадената от междуведомствения съвет електронна страница се публикуват редовно измененията на нормативната база, съставът на съвета, дневният ред на заседанията и взетите решения. Поддържа се актуален публичен регистър на действащите лицензи и удостоверения. 
 

[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan