A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ Е РАЗГЛЕДАЛ 96 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ, ТРАНСФЕР И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ ПРЕЗ 2012 Г.

Министерският съвет одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2012 г. на отменения Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба и на действащия Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Докладът отчита дейността на Съвета през м. г. и ще бъде представен на Народното събрание.
 
През 2012 г. Междуведомственият съвет е разгледал 96 заявления и е взел решения за издаване на 13 пълни едногодишни и 50 пълни тригодишни лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия/износ и внос на продукти, свързани с отбраната; три ограничени едногодишни и четири ограничени тригодишни лиценза за износ, внос и трансфер на оръжия; три тригодишни лиценза за транспортиране на оръжия/продукти, свързани с отбраната между две трети страни; 16 удостоверения за регистрация на трансфер на продукти, свързани с отбраната; 28 удостоверения за регистрация на брокерска дейност с оръжия/продукти, свързани с отбраната между две трети страни и е направил девет изменения поради промяна на обстоятелствата, при които са издадени лицензи или удостоверения.
 
В създадената от Междуведомствения съвет електронна страница се публикуват редовно измененията на нормативната база, съставът на съвета, дневният ред на заседанията и взетите решения. Поддържа се актуален публичен регистър на действащите лицензи и удостоверения.
 

[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan