A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯТ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ И СИГУРНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ Е РАЗГЛЕДАЛ 115 ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ, ТРАНСФЕР И БРОКЕРСКА ДЕЙНОСТ С ОРЪЖИЯ ПРЕЗ 2013 Г.

Министерският съвет одобри доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС за изпълнението през 2013 г. на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Докладът отчита дейността на Съвета през м. г. и ще бъде представен на Народното събрание.

През 2013 г. Междуведомственият съвет е разгледал 115 заявления и е взел решения за издаване на 11 едногодишни и 54 тригодишни лиценза за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (ПСО), един тригодишен лиценз за транспортиране на ПСО между две трети страни, 28 удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО между две трети страни и 50 удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО. Поради промяна на правната форма, са направени 15 изменения на вече издадени лицензи и удостоверения. По искане на заявителите са прекратени един лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия и едно удостоверение за регистрация на брокерска дейност с оръжия между две трети страни.

В създадената от Междуведомствения съвет електронна страница се публикуват редовно измененията на нормативната база, съставът на съвета, дневният ред на заседанията и взетите решения. Поддържа се актуален публичен регистър на действащите лицензи и удостоверения.


[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan