A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Правителството прие Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната

Министерският съвет прие Стратегия за изследвания и технологии в сигурността и отбраната и Концепция за технологични области, подобласти и технологии за нейното прилагане. Основание за разработването и приемането на стратегията е приоритетното място и роля на инвестициите в изследвания и технологии за нуждите на отбраната и сигурността за развитието на българската отбранително-технологична индустриална база. Тези инвестиции трябва да бъдат ориентирани съобразно ключовите технологични области от национално значение, необходими за осигуряването на способностите за националната отбрана и сигурност в дългосрочен план.


Стратегията определя модела на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката и образованието. Моделът дефинира технологичните области, в които научната и изследователската общност, работеща в интерес на сигурността и отбраната, ще реализира целите на националната и ще допринесе за постигането на европейската и евроатлантическата политика за сигурност и отбрана. Стратегията открива възможности за повишаване участието на българската индустрия и наука в програми, проекти и инициативи – национални, двустранни, както и многостранни в рамките на НАТО и Европейския съюз.


Основните технологични области, в които ще се прилага Стратегията, са ИКТ, сензори, радиолокация и радионавигация; техника, въоръжение, боеприпаси и екипировка; изследвания и технологии за ядрена, химическа, биологическа и радиационна защита и екология; изследвания и технологии, свързани с ролята на човешкия фактор в сигурността и отбраната.


[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan