A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

ПРАВИТЕЛСТВОТО АКТУАЛИЗИРА СПИСЪЦИТЕ НА ПРОДУКТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА, И НА ИЗДЕЛИЯТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ С ДВОЙНА УПОТРЕБА, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА КОНТРОЛ ПРИ ВНОС

Правителството прие Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Всяка година те се актуализират в изпълнение на поетите от България ангажименти по линия на ЕС и международните режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение.

Списъкът на продуктите, свързани с отбраната, е изготвен в изпълнение на чл. 12 Общата позиция 2008/944/ОВППС на Съвета на Европа, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване. Той е идентичен с публикувания през април 2016 г. актуализиран Общ списък на оръжията на ЕС.

В Списъка на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос, са отразени приетите промени в съответните списъци на международните режими за експортен контрол.

[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan