A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Създаден е Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството прие днес и постановление за създаване на Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките. Той ще замени досегашния Междуведомствен съвет по въпросите на ВПК и мобилизационната готовност на страната като ще поеме и допълнителни функции, свързани с въвеждането в българското законодателство на Директива 2009/43/ЕО. Тя определя реда и условията за трансфер вътре в общността на продукти, свързани с отбраната.

Създаването на Междуведомствения съвет е предвидено във влизащия в сила на 30 юни т. г. Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Той е консултативен орган за разработване на принципите и за осъществяване на координацията при провеждане на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество. Като правоприемник на Междуведомствения съвет по ВПК, новосъздаденият съвет ще издава лицензите, сертификатите за получател и удостоверенията за регистрация за осъществяването на дейности с продукти, свързани с отбраната.

Съпредседатели на Съвета ще бъдат министрите на икономиката, енергетиката и туризма и на отбраната, а членове – техни заместници, както и заместник-министри на финансите, на външните и на вътрешните работи, на транспорта, на регионалното развитие, на здравеопазването и на земеделието, заместник-началник на отбраната, председателят на ДА „ДРВЗ”, директорът на НРС и заместник-председател на ДАНС.


[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan