A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

С ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ СЕ НАМАЛЯВА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия, и технологии с двойна употреба. Законът е обнародван в ДВ бр. 101 от 19.12.2017 г., в сила от 19.12.2017 г.

С приетите от Народното събрание изменения се прецизират съществуващи текстове с цел тяхното оптимизиране и еднозначното им тълкуване.

Освен това се намалява и административната тежест за заявителите чрез отпадане на някои изисквани досега документи. Това са единен идентификационен код, свидетелство за съдимост и удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за липсата на ликвидни и изискуеми публични вземания. Документите ще бъдат осигурявани по служебен път.

Предложените промени ще доведат до създаването на по-благоприятни условия за бизнеса чрез отпадането, облекчаването и оптимизиране на част от сега действащите административни процедури.

[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan