A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: lang

Filename: controllers/news.php

Line Number: 18

Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет на Република България
Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Правителството одобри нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната

Правителството прие нова тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Приетият Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба въвежда правила и процедури по отношение на продукти, свързани с отбраната. Те транспонират разпоредбите на Директива на Европейския парламент и Съвета на ЕС от 6 май 2009 г. за опростяване вътре в общността на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната. 

 

Таксите, предвидени за предоставяне на административни услуги съгласно ЗЕКПСОИТДУ, се събират за разглеждане на заявления и издаване на лиценз, регистрация, разрешение и удостоверение за регистрация, за продължаване срока на валидност на издадено разрешение или удостоверение за регистрация, за изменение или допълнение на издаден лиценз, извършена регистрация и издадено разрешение или удостоверение за регистрация.

 

Въвеждат се такси за издаване на международен сертификат за внос на продукти, свързани с отбраната, и за издаване на международен сертификат за внос на изделия и технологии с двойна употреба. Не се събират такси за отстраняване на нередности и/или за предоставяне на допълнителна информация.

 

Размерът на таксите в приетата тарифа е формиран на базата на сега действащата тарифа с увеличение, извършено на база сумарния инфлационен индекс за периода 2008-2011 г. Той е изчислен по официално обявените данни на НСИ. Увеличението на таксите няма да доведе до значително повишаване на размера им и няма да окаже негативно влияние върху бизнеса.


[Всички новини]

© 2012
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan