Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Съпредседатели
1. Даниела Везиева министър на икономиката
2. Георги Панайотов министър на отбраната
Секретар
3. Димитър Бучков съветник към политическия кабинет на министър-председателя
Членове
4. Красимир Киряков заместник-министър на икономиката
5. Александър Петков заместник-министър на отбраната
6. Венцислав Катинов заместник-министър на вътрешните работи
7. Тодор Чуров заместник-министър на външните работи
8. Людмила Петкова заместник-министър на финансите
9. Христина Велинова заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
10. Валентин Граматиков заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
11. д-р Александър Златанов заместник-министър на здравеопазването
12. Атанас Добрев заместник-министър на земеделието, храните и горите
13. Мирослав Дамянов заместник -министър на енергетиката
14. ген.-лейтенант Димитър Илиев заместник-началник на отбраната
15. Николай Василев председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
16. Асен Тутеков заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
17. Станислав Станчев заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
     
Резервни членове:
1. Орлин Япраков заместник-министър на икономиката
2. Пламен Йорданов заместник -министър на отбраната
3. Таня Райчева заместник-министър на вътрешните работи
4. Зарица Динкова заместник-министър на външните работи
5. Ивайло Христов заместник-министър на финансите
6. Нели Андреева заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
7. Иван Шишков заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
8. д-р Тома Томов заместник-министър на здравеопазването
9. Георги Събев заместник-министър на земеделието, храните и горите
10. Георги Самандов заместник-министър на енергетиката
11. генерал-лейтенант Цанко Стойков заместник-началник на отбраната
12. Асен Асенов заместник-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”
13. Венелин Димитров заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”

 

СЕКРЕТАРИАТ

Служител Длъжност Телефон Електронна поща
1. Димитър Бучков секретар 940 28 42 d.buchkov@government.bg
2. д-р Елена Бакова държавен експерт 940 28 42 e.bakova@government.bg
3. Димитър Иванов главен специалист 940 28 13 dp.ivanov@government.bg
4. Бенко Ламбев главен специалист 940 20 66 b.lambev@government.bg

 

 
 
Заповед Р-192 / 18.11.2021 г. за определяне състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
 
Заповед Р-177 / 26.10.2021 г. за определяне състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
 
Заповед Р-158 / 06.10.2021 г. за определяне състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
 
Заповед Р-166 / 11.10.2021 г. за определяне състава на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

 

 


© 2020
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan