Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия
и сигурност на доставките
към Министерския съвет на Република България
1594, г. София,
бул. "Дондуков", 1
тел.: 02 940 28 42
факс: 02 988 03 79
e-mail: micmrc@government.bg

Състав на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет

Съпредседатели
1. Никола Стоянов служебен министър на икономиката и индустрията
2. Димитър Стоянов служебен министър на отбраната
Секретар
3. Димитър Бучков съветник към политическия кабинет на министър-председателя
Членове
4. Ирина Щонова заместник -министър на икономиката и индустрията
5. Катерина Граматикова заместник-министър на отбраната
6. Венцислав Катинов заместник-министър на вътрешните работи
7. Велислава Петрова заместник-министър на външните работи
8. Александър Свраков заместник-министър на финансите
9. Николай Найденов заместник-министър на транспорта и съобщенията
10. Захари Христов заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
11. д-р Тома Томов заместник-министър на здравеопазването
12. Валентин Чамбов заместник-министър на земеделието
13. Еленко Божковв заместник-министър на енергетиката
14. генерал-лейтенант Димитър Илиев заместник-началник на отбраната
15. Асен Асенов вр.и.д. председател на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”
16. Асен Тутеков заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“
17. Станислав Станчев заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
     
Резервни членове:
1. Теодора Генчовска заместник -министър на отбраната
2. Янко Топалов заместник-министър на икономиката и индустрията
3. Емил Ганчев заместник-министър на вътрешните работи
4. Костадин Коджабашев заместник-министър на външните работио
5. Десислава Георгиева заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството
6. д-р Александър Златанов заместник-министър на здравеопазването
7. Крум Неделков заместник-министър на земеделието
8. генерал-лейтенант Цанко Стойков заместник-началник на отбраната
9. Румен Георгиев заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност”
10. Калин Цеков заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване”

 

СЕКРЕТАРИАТ

Служител Длъжност Телефон Електронна поща
1. Димитър Бучков секретар 940 28 42 d.buchkov@government.bg
2. д-р Елена Бакова държавен експерт 940 28 42 e.bakova@government.bg
3. Димитър Иванов главен специалист 940 28 13 dp.ivanov@government.bg
4. Бенко Ламбев главен специалист 940 20 66 b.lambev@government.bg

 

 
 
ЗАПОВЕД № Р-212 от 27.09.2022г. относно: поименния състав на членовете на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

 

ЗАПОВЕД № Р-187 от 25.08.2022г. относно: поименния състав на членовете на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

 

 


© 2022
Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Информацията в този сайт е публична и
може да бъде
копирана и
разпространявана.

Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени.
Web design and support:

masterplan